Escoltar

Altres publicacions

  • Comas Rubí, Francisca; González Gómez, Sara; Motilla Salas, Xavier; Sureda Garcia, Bernat. , "Imatges de l'escola, imatge de l'educació". Espanya, 2014. Editor.
  • Barceló Bauzà, G.; Comas Rubí, F.. , "Una aproximació a l'escola a través de les memòries de pràctiques dels estudiants de magisteri: l'escola rural de Gorga", Mestres d'escola. VII Jornades d'Història de l'Educacio Valenciana. Coord. per Mayordomo Pérez, A.; Agulló Díaz, M.C.; Pérez López, A.. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
  • Barceló Bauzà, G.; Rabazas Romero, T.. , "La escuela en Mallorca durante el franquismo, una aproximación a través de las memorias de prácticas del Fondo Romero Marín", Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
  • Sureda Garcia, B.; Barceló Bauzà, G.. , "L'escola divulgada pel franquisme: el fons fotogràfic de l'Agència EFE", Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
  • Barceló Bauzà, G.; Sureda Garcia, B.. , "La xarxa com a eina per a la recerca de fonts fotogràfiques per a una història de l'educació", Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
  • Comas Rubí, Francisca. , "Localització, anàlisi i utilització de la fotografia com a font per a la historia de l'educació: presentació dels projectes desenvolupats en el Grup d'Estudis d'Història de l'Educació", Collelldemont, Eulàlia (Coord.) Investigar la històra de l'educació amb imatges. Vic: Eumografics, 2014. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
  • Bartomeu Llinàs Ferrà; Bernat Sureda Garcia. , "L'escola de vacances: la memòria gràfica de les colònies escolars de la transició democràtica a les Illes Balears", Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
  • Fullana Puigserver, P.; Comas Rubí, F.. , "La dimensión educativa de Ramón Llull: experiencias didácticas desarrolladas a partir del patrimonio histórico-artístico", Pedagogía Museística. Prácticas, usos didácticos e investigación del patrimonio educativo. Espanya, 2014. Capítol de llibre.