Escoltar

Altres publicacions

  • Comas Rubí, Francisca; Miró Montoliu, Maria Isabel. , "Rosa Roig, o l'exili dels vençuts", Vilanou, Conrad; Montserrat, Josep. Mestres i exili. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2003. Espanya, 2003. Capítol de llibre.
  • Serra, S. Sureda, B.. , "Els joves a l'època contemporània". Espanya, 2003. Llibre.
  • Sureda, B.; March, M.. , "De la secció unitària a les unitats de ràngers i pioners i la renovació pedagògica de l'escoltisme mallorquí: significació i antecedents.", La renovació pedagògica. Comunicacions a les XVI Jornades d' Història de l'Educació dels Països Catalans. Espanya, 2003. Capítol de llibre.
  • Sureda, B.; March, M.. , "La reforma educativa de l'escoltisme mallorquí de finals del seixanta i la formació de caps", La renovació pedagògica. Comunicacions a les XVI Jornades d' Història de l'Educació dels Països Catalans. Espanya, 2003. Capítol de llibre.
  • Sureda Garcia, B.. , "El modelo educativo del escultismo católico femenino en Mallorca a mediados de los años sesenta del siglo XX a través de un diario de actividades", Etnohistoria de la escuela. Espanya, 2003. Capítol de llibre.
  • Sureda Garcia, B.. , "L'associacionisme juvenil a Balears: aspectes educatius", Serra,S.;Sureda, B. Els joves a l'epoca contemporània. Espanya, 2003. Capítol de llibre.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "Història de la congregació de les Filles de la Misericòrdia (1856-1921)". Espanya, 2003. Llibre.
  • Fullana, Puigserver, Pere. , "Els models de formació de les joventuts catòliques a Mallorca (1870-1945)", Els joves a l'època contemporània, XXI Jornades d'estudis històrics locals / Serra Busquets, Sebastià; Sureda Garcia, B.. Espanya, 2003. Capítol de llibre.