Escoltar

Altres publicacions

 • González Gómez, S.; Comas Rubí, F.. , "El Diario Escolar de Baleares: valor patrimonial e historiográfico de un suplemento dominical de la prensa ordinaria", Prensa pedagógica y patrimonio histórico-educativo. Contribuciones desde la Europa mediterránea e Iberoamericana.. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Motilla Salas, Xavier. , "Pròleg", Ferrer Aledo, Jaume: La enseñanza superior en Mahón [Edició de Marga Bennasar i Josefina Salord; pròleg de Xavier Motilla Salas; epíleg de M.Ángeles Hernández, Antoni Petrus i Josep M. Vidal Hernández]. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Sureda Garcia, B.; Barceló Bauzà, G.. , ""Sindicalismo docente y renovación pedagógica: la revista Pissarra"", Prensa Pedagógica y Patrimonio Histórico Educativo. Contribuciones desde la Europa mediterránea e iberoamérica. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Sureda Garcia, Bernat. , ""El bisbe Nadal i l'educació de la seva època"", Fullana Puigserver, Pere; Gambús Saiz, Mercè (coord). El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812.. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Gelabert Gual, Ll.; Motilla Salas, X.. , "Prensa ilustrada, formacion religiosa y educacion en Mallorca: la revista Lluch (1921-1961)", Prensa pedagogica y patrimonio historico educativo. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Capellà Simó, Pere. , "La ciutat de les joguines. Barcelona 1840-1918". Espanya, 2013. Llibre.
 • Fullana Puigserver, P.; Dols Salas, N.. , "Antoni Maria Alcover i la Seu de Mallorca". Espanya, 2013. Llibre.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "Història de la Provincia Espanyola del Tercer Orde Regular de Sant Francesc". Espanya, 2013. Llibre.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "Bernat Nadal i Crespí, bisbe de Mallorca (1794-1818): formació, experiència professional i projecte pastoral", El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812 / Fullana Puigserver, Pere; Gambús Saliz, Mercè. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "Ramon Llull i la primera etapa de la restauració del Santuari de Cura", Miscel·lània dedicada al número 150 de la col·lecció Coses Nostres. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "Confrontació catolicisme-protestantisme a Mallorca en el marc de la modernitat (1868-1953)", El metodisme a Capdepera. 75è aniversari de la mort de Bartomeu Alou. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "Historia de la provincia española de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Volumen I (1878-1922)". Espanya, 2013. Llibre.