Escoltar

Altres publicacions

  • Comas Rubí, Francisca; Miró Montoliu, Maria Isabel. , "Rosa Roig Soler, compromiso y vocación", Retratos de maestras de la Segunda Repúlica hasta nuestros días. Cuadernos de Pedagogía, especial 30 años. Espanya, 2005. Capítol de llibre.
  • Comas Rubí, Francisca; Motilla Salas, Xavier. , "Educació i llibres escolars de lectura a les Illes Balears: cronologia (1900-1975)", BASSA I MARTÍN, Ramon; FERRAGUT CARREÑO, Maria Antònia (coord.): Lectura i escola. Els llibres escolars de lectura dels nostres padrins. Una mostra antològica, 1900-1950.. Espanya, 2005. Capítol de llibre.
  • Comas Rubí, Francisca; Motilla Salas, Xavier (coord.). , "Història / històries de la lectura [Actes de les XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals; XVII Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana]". Espanya, 2005. Llibre.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "Lectura i educació social a Mallorca durant la primera meitat del segle XIX", Història/històries de la lectura. Actes de les XXIV Jornades d'Estudis Locals-XVII Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana / Comas Rubí, Francesca; Motilla, Xavier. Espanya, 2005. Capítol de llibre.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "Historia de la congregación de Franciscanas Hijas de la Misericordia(1856-1921)". Espanya, 2005. Llibre.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "Pere Capellà (1907-1954). La lluita incansable per la llibertat", .. Espanya, 2005. Llibre.
  • Motilla Salas, Xavier; Sureda Garcia, Bernat. , "Presentació i Estudi introductori", Ballester Pons, Pere: Lletres a una mare maonesa. Menorca: Institut Menorquí d'Estudis [capcer, 18], 2005. Espanya, 2005. Capítol de llibre.
  • SUREDA GARCIA, B.. , "'Estado, colectivos sociales y renovación pedagógica en la España del siglo XIX'", CANDEIAS MARTINS, Ernesto (coord.),Renovação Pedagógica. Renovación Pedagógica, Coimbra / Castelo Branco. Alma Azul. Portugal, 2005. Capítol de llibre.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "L'Església mallorquina (1973-1979): el compromís dels catòlics amb el procés democratitzador", La transició democràtica als Països Catalans. Història i Memòria / Pagès Blanch, Pelai (dir). Espanya, 2005. Capítol de llibre.