Escoltar

Altres publicacions

  • Fullana Puigserver, P.; Martorell, C.M.. , "El Cercle d'Obrers Catòlics de Santa Catalina (1910-1919)", Jornades d'Estudis Històrics d'Es Jonquet i Santa Catalina (Recull dels treballs presentats a les I i II Jornades celebrades al novembre del 2006 i novembre de 2008 /VVAA. Espanya, 2009. Capítol de llibre.
  • Terrón, C.; Fullana Puigserver, P.. , "Can Tàpera. Centre de formació humana, social i ambiental (1929-2009) de Sa Nostra". Espanya, 2009. Llibre.