Escoltar

Funciˇ i objectius

El Grup d’Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE) és un grup de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Té per objecte l’estudi del fenòmens educatius ja siguin referits a l’àmbit formal o no formal, des d'una perspectiva històrica.

El GEDHE es va crear el mes de febrer de 2002 amb la pretensió de donar suport i coordinar la recerca i la docència historicoeducativa en el si del Departament de Ciències de l’Educació. Entre els seus objectius també es contempla la recuperació de la memòria històrica i la divulgació dels coneixements en el camp de la història de l’educació; així com promoure la conservació del patrimoni historicoeducatiu. El GEDHE col·labora amb altres grups de recerca d’interessos afins, així com també amb institucions dedicades a la conservació i difusió del patrimoni històric.