Escoltar

Altres publicacions

  • Sureda García, B.. , "'La escuela por dentro'", Monés, Jordi (coordinador): La educación en el siglo XX. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
  • Sureda Garcia, B.. , "Edició i introducció a:", Pablo Montesino, Liberalismo y educación del pueblo. Espanya, 2006. Editor.
  • Sureda Garcia, Bernat; Motilla Salas, Xavier. , "Bibliografia de l'educació a les Illes Balears (2000-2006)", March Cerdà, Martí X. (dir.): Anuari de l'educació de les Illes Balears 2006. Palma: Colonya - Fundació Guillem Cifre, Universitat de les Illes Balears. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "Societat, política i ciència. el context sociopolític de l'activitat científica a les Illes Baleara (1800-1874)", Història de la ciència a les Illes Balears - Volum IV: El segle XIX (fins a la Restauració) / Vidal Hernández, Josep; Moll Blanes, Isabel. Espanya, 2006. Capítol de llibre.