Escoltar

Altres publicacions

  • Comas Rubí, Francisca. , "El patrimonio local como recurso para la práctica en materias histórico-educativas. Propuestas didácticas.", Mayordomo Pérez, Alejandro; Escolano Benito, Agustín; del Pozo Andrés, Maria del Mar; Álvarez, Violeta; Dávila Balsera, Paulí; Comas Rubí, Francisca. La docencia de la historia de la educación (ponencias y debates). Murcia: SEDHE, 2004. Espanya, 2004. Capítol de llibre.
  • Motilla Salas, Xavier. , "Regeneracionisme i educació popular a Menorca. La contribució de José Pérez de Acevedo (1903-1917)". Espanya, 2004. Llibre.
  • Sureda Garcia, B.. , "El desenvolupament de les competències educatives no universitàries a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (1998-2003)", March Cerda, M. (direc.) Anuari de l'educació a les Illes Balears. 2004. Espanya, 2004. Capítol de llibre.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "Tradicionalisme i religió: una clau d'interpretació del nacionalisme conservador", Obres Completes II / Alcover, Antoni Maria. Espanya, 2004. Edició anotada de texts.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "L'Església de Mallorca durant el darrer Franquisme: repressió, resistències i canvis (1960-1975)", Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975) / Pagès Blanch, Pelai (dir.). Espanya, 2004. Capítol de llibre.