Escoltar

Publicacions en revistes

  • Sara González Gómez, "The Process of Change from Chairs to Departments at Spanish Universities", "Journal of New Approaches in Educational Research (NAER)", Volum 8, Número 1, Pàgines 66-72, 2019. Article.
  • Miquel Lara, Avelina; Comas Rubí, Francisca, "Cultura física y deporte en el Ejército Popular. Discursos textuales e iconográficos en la prensa de guerra republicana", "Historia Social y de la Educación", Volum 8, Número 1, Pàgines 57-82, 2019. Article.
  • Comas Rubí, Francisca; Sureda Garcia, Bernat, "Entrevista a Bernardo Riego Amézaga", "Historia y Memoria de la educación", Volum 10, Pàgines 597-636, 2019. Article.
  • Barceló Bauzà, G.; Gelabert Gual Ll., "Educación vial durante el franquismo. Memoria de los primeros parques infantiles de tráfico en Mallorca (1962-1975)" [http://revistas.uned.es/index.php/HMe/article/view/22254/19245], "Historia y Memoria de la educación", Número 10, Pàgines 345-379, 2019. Article.
  • Pere Capellà Simó, "Joan Bauzà i les pintures de l'íntim: el fons Guanyabens de Mataró", "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi", Volum XXXII, Pàgines 35-64, 2019. Article.
  • Barceló Bauzà, G.; Moll Bagur, S.; Sureda Garcia, B., "Imagen y práctica escolar en las memorias de oposición del franquismo: el caso de Baleares", "Revista Linhas", Volum 20, Número 44, Pàgines 28-41, 2019. Article.
  • Miquel Lara, Avelina; Comas Rubí, Francisca, "Fotografía, cultura física y deporte en la prensa de guerra republicana (1936-1939)", "Revista Linhas", Volum 20, Número 44, Pàgines 42-52, 2019. Article.
  • Pere Fullana Puigserver; Anabella Barroso Arahuetes, "La importancia de los fondos eclesiales para estudiar la historia actual y contemporánea. Posibilidades y límites.", "Historia Actual Online", Volum 50, Número 3, Pàgines 115-126, 2019. Article.
  • Pere Fullana Puigserver, "Els Boys-Scouts a Espanya (1913-1915): desconfiances i divisions entre l'episcopat espanyol.", "Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació", Número 34, Pàgines 183-199, 2019. Article.
  • Pere Capellà Simó, "Barcelona, destinació artística: creadors de les Illes Balears a les exposicions d'art, 1848-1888", "Locus Amoenus", Número 17, Pàgines 109-133, 2019. Article.