Escoltar

Publicacions en revistes

  • Bernal Guerrero, José Mariano; Comas Rubí, Francisca, "La función social de las ciencias de la naturaleza: una influencia europea en el currículum escolar en España", "Historia de la Educación", Número 24, Pàgines 131-156, 2005. Article.
  • Comas Rubí, Francisca, "José María Eyaralar: la influència francesa en la renovació de la didàctica de les matemàtiques", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Volum 18, Número 18, Pàgines 87-116, 2005. Article.
  • Fullana Puigserver, Pere, "'L'Església mallorquina: caixa de resonància d'una societat en procés de canvi (1960-1965)'.", "Comunicació. Revista del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca", Número 111-112, Pàgines 71-83, 2005. Article.
  • Joan Josep Burgués Mestre, "Transició Democràtica a les Illes Balears des de la revista Lluc. Un punt de vista educati (1974 - 1978)", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Volum 842, Pàgines 23-26, 2005. Article.
  • Motilla Salas, Xavier, "Els orígens de l'ensenyament secundari públic a Menorca: de l'Escola de Nàutica a l'Institut Lliure de Segon Ensenyament (1855-1869)", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 18, Pàgines 23-38, 2005. Article.
  • Motilla Salas, Xavier, "L'Ateneu de Maó i l'educació fora de l'escola a la primeria del segle XX", "Revista de Menorca", Volum 2005-2006, Número Tom 89, Pàgines 273-301, 2005. Article.