Escoltar

Publicacions en revistes

  • Comas Rubí, Francisca, "Influències de la pedagogia europea a Mallorca (1910-1922)", "L'Arc, ICE de la Universitat de les Illes Balears", Número 5, Pàgines 29-32, 1998. Article.
  • Comas Rubí, Francisca, "Los teatinos y su influencia en la introducción de los primeros métodos de renovación pedagógica en Mallorca a principios del siglo XIX", "Regnum Dei. Colletanea Teatina", Número 124, Pàgines 247-267, 1998. Article.
  • Comas Rubí, Francisca, "Les aportacions de Francesc Riutort a la Inspecció General d'Instrucció Primària durant la segona meitat del segle XIX", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 11, Pàgines 69-82, 1998. Article.