Escoltar

Publicacions en revistes

  • Comas Rubí, Francisca; Miró Montoliu, Maria Isabel, "El testimoni de Rosa Roig, un exemple de renovació pedagògica a les Escoles Normals del primer terç del segle XX", "Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació", Volum 14, Número 14, Pàgines 197-227, 2009. Article.
  • Motilla Salas, Xavier, "Escoltisme, lleure i educació a Menorca (1913-1936)", "Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació", Número 14, Pàgines 127-154, 2009. Article.
  • Sureda García, B., "History of Education & Children's Literature (HECL), un ambiciós projecte de divulgació científica.", "Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació", Volum 13, Pàgines 173-176, 2009. Article.
  • Fullana Puiserver, Pere, "Oci i esport a la Mallorca del final del segle XIX. Una aproximació a la sociabilitat finisecular", "Estudis Baleàrics", Número 92-93, Pàgines 125-146, 2009. Article.