Escoltar

Publicacions en revistes

  • Comas Rubí, Francisca, "Pensiones pedagógicas e innovación educativa en España. Aportaciones a un modelo de estudio a través del caso de Baleares.", "Revista de Educacion", Número extraoridnario, Pàgines 91-115, 2007. Article.
  • Comas Rubí, Francisca, "A cent anys de la creació de la Junta para la Ampliación de Estudios", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 19, Pàgines 7-17, 2007. Article.
  • Fullana Puigserver, Pere; Salas, Antoni, "'El P. Vives'", "Anuari de l'Ajuntament de Pollença", Número 12, 2007. Article.
  • Fullana Puiserver, Pere, "Pere-Joan Llabrés: Església i Cultura", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Número 853, Pàgines 29-31, 2007. Article.
  • Fullana Puiserver, Pere, "Un currículum que mai no tengué ambició acadèmica", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Número 853, Pàgines 26-28, 2007. Article.