Escoltar

Publicacions en revistes

  • Fullana Puigserver, Pere, "'La relació epistolar de Jovellanos amb mallorquins durant el període de reclusió al castell de Bellver (1802-1808)'.", "Estudis Baleàrics", Volum 90-91, Pàgines 9-14, 2008. Article.
  • Fullana Puigserver, Pere, "'Impremtes i publicacions periòdiques, instruments educatius del moviment franciscà a Mallorca durant la Segona República, Educació i cultura'", "Cercles. Revista d'Història Cultural", Volum 12, Pàgines 127-140, 2008. Article.
  • Sara González Gómez, "Recursos electrónicos para el estudio del Museísmo Pedagógico", "Foro de Educación. Pensamiento, Cultura y Sociedad", Número 10, Pàgines 483-494, 2008. Article.
  • Sureda García, B., "L'educació a Mallorca a l'epoca de la Guerra Civil: els canvis a la cultura escolar", "Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació", Volum 12, Pàgines 65-90, 2008. Article.
  • Capellà Simó, Pere, "Diorames de la Vida Privada: somni i refugi de la postguerra", "Quaderns de patrimoni del Garaf", 2008. Article.