Escoltar

Projectes i contractes

  • EDU2017-82485-P - "Cultura y prácticas escolares en el siglo XX", 2018-2020. Investigador principal: Francisca Comas Rubí; Bernat Sureda Garcia. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Projecte.
  • D18S03 - "Elaboración de juegos y materiales didácticos en base al pensamiento pedagógico contemporáneo: una propuesta para acercar teoría y práctica en la formación inicial de los maestros de infantil y maestros en activo", 2018-2021. Investigador principal: Sara González Gómez. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Conselleria d'Educació i Universitat Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • PID 181922 - "L'elaboració de jocs i materials didàctics: una estratègia per a la millora de la pràctica docent", 2018-2019. Investigador principal: Gabriel Barceló Bauzà. Projectes d'Innovació Docent. Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • PID 181937 - "Evolució de l'ús de la cançó a l'escola", 2018-2019. Investigador principal: Llorenç Gelabert Gual. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • PID 181955 - "Mapping: un recurs per a la didàctica del patrimoni", 2018-2019. Investigador principal: Pere Fullana Puigserver. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.