Escoltar

Projectes i contractes

  • PID141512 - "Les possibilitats de la xarxa facebook en la docència de la història i la política de l'educació.", 2014-2015. Investigador principal: Bernat Sureda García. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.