Projectes i contractes

  • "La pràctica escolar a Menorca durant el franquisme", 2017-2018. Investigador principal: Gabriel Barceló Bauzà. Ajuts a la Recerca. Consell Insular de Menorca. Projecte.
  • PID171861 - "Què és aprendre a la universitat? L'autoreflexió fenomenològica dels estudiants com a instrument de canvi i millora docent (¿Qué es aprender en la universidad? La autoreflexión fenomenológica de los estudiantes como instrumento de cambio y mejora docente)", 2017-2018. Investigador principal: Sara González Gómez. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • PID171838 - "La canción y el juego asociado en la escuela", 2017-2018. Investigador principal: Llorenç Gelabert Gual. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.