Escoltar

Projectes i contractes

  • "Creació d'un entorn virtual historicoeducatiu per a l'autoaprenentatge", 2011-2012. Investigador principal: Bernat Sureda Garcia. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Projecte.
  • 11/2011 - "Estudis d'historia de l'educació", 2011-2014. Investigador principal: Bernat Sureda Garcia. Grups Competitius del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia. Projecte.