Escoltar

Projectes i contractes

  • "La gota de llet (1906-1939). Protecció a la infància i educació social a la Menorca contemporània", 2005. Investigador principal: Bernat Sureda Garcia. Consell Insular de Menorca. Projecte.