Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Llorenç Gelabert Gual, "La figura de Baltasar Bibiloni dins el procés de renovació pedagogicomusical a Mallorca". Universitat Illes Balears, Espanya, 2010. DEA.
  • Sara González Gómez, "La Universidad de Salamanca durante el Rectorado de José Beltrán de Heredia (1956-1960): organización administrativa y régimen docente.". Universidad de Salamanca, Espanya, 2010. DEA.