Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Llorenç Gelabert Gual, "Baltasar Bibiloni, la pedagogia musical vers el cant coral". Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Espanya, 2006. Tesina de llicenciatura.