Escoltar

Les TIC i les xarxes socials a la docència i la recerca historicoeducativa

Lloc: Seminari de Teoria i Història de l’Educació, Edifici Guillem Cifre de Colonya, Universitat de les Illes Balears

 

Organitza: Grup d’Estudis d’Història de l’Educació (Universitat de les Illes Balears)
Dia: 31 d’octubre de 2013
Hora: 11:30 h.

Més informació

Data de l'esdeveniment: 31/10/2013

Data de publicació: 25/10/2013