Escoltar

La Universidad de Salamanca durante el franquismo (1956-1968)

Sara González Gómez. Defensa de tesi doctoral a la Universitat de Salamanca amb data de 13/09/2013. Director: José María Hernández Díaz. Tribunal: Bernat Sureda García (president); Juan Francisco Cerezo Manrique (secretari); Juan Luis Rubio Mayoral, María Tejedor Mardomingo i José Luis Hernández Huerta (vocals).

Qualificació: Excel·lent cum laude.

Resum:

Aquesta investigació es va realitzar amb la finalitat de descobrir, de forma rigorosa i detallada, el funcionament, l'organització i l'entramat universitari salmantí de l'època. A partir d'aquest objectiu concret apareixen una sèrie de propòsits que no són altres que oferir al lector una fotografia a tot color del model universitari franquista, les característiques i evolució de la institució salmantina, les principals vicissituds universitàries dels anys cinquanta i seixanta i, efectuant una reflexió que podríem anomenar com de segon nivell, apuntar o contraposar el model universitari general del franquisme amb el de la Universitat de Salamanca, per presentar els possibles senyals distintius d'aquesta última i aquells aspectes o elements que la van diferenciar de la resta.
La tesi s'estructura en set grans capítols a través dels quals s'ha efectuat un recorregut per qüestions molt diverses que permeten oferir una panoràmica prou àmplia de la universitat del moment. A través de les seves pàgines es descobreix l'organització jeràrquica administrativa de la institució; l'estructuració de les facultats, la dinàmica dels plans d'estudis o el funcionament de seminaris, cursos especials i escoles professionals mèdiques, amb una altra sèrie d'assumptes directament relacionats amb la planificació curricular dels ensenyaments; règim docent i activitat investigadora del mateix; característiques de l'alumnat salmantí, estat de la difusió científica, afrontat a partir de l'estudi de les revistes universitàries, les condicions de les biblioteques i la celebració de congressos i altres esdeveniments de caràcter científic; s'incorpora també una anàlisi del vincle o els acords establerts amb universitats i centres estrangers i s'afegeix una anàlisi de les relacions de la universitat amb l'entorn més proper, la ciutat; finalment, es presenta un breu estudi de l'economia i de instal·lacions.

Data de l'esdeveniment: 13/09/2013

Data de publicaciˇ: 22/11/2013