Inauguració de l'exposició "Una imatge, una història"

Amb un plafó amb fotografies sobre el mètode d'educació musical d'Emile Jaques-Dalcroze, s'ha inaugurat l'exposició “Una imatge, una història” a l'edifici Guillem Cifre de Colonya, ubicada al primer pis al passadís que comunica els blocs A i B. El primer plafó que enceta l'exposició i que ara s'exposa inclou dues fotografies, una de 1915 dels alumnes de l'Escola Normal Femenina de Balears i un altra de 1917 dels nens i nenes de l'Escola de Pràctiques annexa a la Normal Femenina.
El plafó exposat anirà canviant al llarg del curs 2012-2013 per presentar fotografies de diversos períodes i esdeveniments de la nostra història educativa.

La coordinació de l’exposició és a cura de Francesca Comas Rubí, Pere Fullana Puigserver, Xavier Motilla Salas i Bernat Sureda Garcia, membres del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, Universitat de les Illes Balears. La selecció, l’anàlisi i la presentació de les fotografies que integren els plafons d’aquesta exposició l’ha realitzat l'esmentat grup de recerca, amb el finançament de la Universitat de les Illes Balears (Projectes d’innovació docent 2012-2013, ICE), de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la Comunitat Europea i del fons FEDER (grups competitius), i en el marc del projecte «Inventario y estudio de las colecciones de fuentes fotográficas para la historia de la educación en Mallorca (1939-1990)», EDU2011-23831, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Pla Nacional R+D+i 2008-2011.

Data de l'esdeveniment: 03/11/2012

Data de publicació: Mon Nov 19 12:42:00 CET 2012