Escoltar

La fotografia educativa i formativa religiosa

L’educació i formació religiosa portada a terme bé pel Bisbat, bé per diverses ordres a Mallorca fora de l’àmbit escolar també ha generat una abundant documentació fotogràfica. El col·legi Sant Pere, seu del Seminari Nou a partir de 1953, conserva interessants fotografies dels seminaristes de l’època de la Dictadura de Franco. Quant a ordres religioses, un exemple paradigmàtic de conservació de fons fotogràfics d’aquesta temàtica és el portat a terme per l’ordre dels Missioners dels Sagrats Cors a Mallorca, en què en els seus arxius i fons diversos –l’arxiu dels Missioners dels Sagrats Cors (La Real) i l’arxiu de la Col·legiata de Lluc, així com també la revista il·lustrada Lluc– hom pot trobar una diversitat de tipologies de fotografies (espais i edificis, grups de novicis, catequistes, exercitants espirituals, etc.) pel que fa a la formació i educació religiosa a l’illa. També és interessant l’arxiu fotogràfic

Aquí teniu una petita mostra d’aquest tipus de fotografia.

miniFoto 1. Grup de nenes que realitzaren exercicis de catequesi en el monestir de La Real, 1920. Autoria desconeguda. Procedència: Arxiu Històric dels Missioners dels Sagrats Cors de Mallorca (Monestir de la Real).

separador

miniFoto 2. Peregrinació en honor de la Mare de Déu de Lluc de nenes de les escoles catòliques de Felanitx en 1936. Autoria: desconeguda. Procedència: Lluc [Palma], núm. 191 (juliol de 1936), pàg. s/n. Fons Biblioteca B. March.

separador

miniFoto 3. Grup de novicis acompanyats de membres de la ordre dels Missioners dels Sagrats Cors al el claustre del monestir de La Real (c. 1940). Autoria desconeguda. Procedència: Arxiu Històric dels Missioners dels Sagrats Cors de Mallorca (Monestir de la Real).

separador

miniFoto 4. Grup de soldats que realitzaren els exercicis espirituals al santuari de Lluc en 1943. Autoria: desconeguda. Procedència: Lluc [Palma], núm. 269 (gener de 1943), pàg. 9. Fons Biblioteca B. March.

separador

miniFoto 5. Alumnes del seminari major de la Real en una classe d’història natural en 1945. Autoria: desconeguda. Procedència: Lluc [Palma], núm. 299 (juliol-agost de 1945), pàg. s/n. Fons Biblioteca B. March.

separador

miniFoto 6. Seminaristes de la Real a la sala de lectura en 1945. Autoria: desconeguda. Procedència: Lluc [Palma], núm. 299 (juliol-agost de 1945), pàg. s/n. Fons Biblioteca B. March.