La fotografia individual de record escolar

Les fotografies de record escolar, especialment els retrats d’alumnes, formen part de la majoria d’àlbums familiars. El nen en edat escolar, tot sòl o acompanyat dels seus germans, es retratat de manera estereotipada, envoltat d’elements i símbols que normalment, tot i que no sempre, acostumem a identificar amb el món escolar. Són fotografies fetes per un professional amb objectius comercials. Aquest tipus de fotografies, amb estètiques molt diferents, però amb alguns elements comuns, formen part dels àlbums fotogràfics no només de les famílies espanyoles, sinó també d’altres països, on la pràctica d’utilitzar el retrat com a record escolar fou també molt estesa al llarg del segle XX.  A vegades es tracta de retrats de nens a l’estil més clàssic, sense massa accessoris, muntats sobre una cartolina on s’explicita que es tracta d’un record escolar, mentre que altres fan servir tota una sèrie d’elements reconeguts com a propis de l’escola en un moment determinat per crear un escenari simbòlic estereotipat (mapes, llibres, símbols religiosos i/o polítics, etc.).

Aquestes fotografies són fàcils de reconèixer, i indubtablement tothom les associa a l’escola, però com a fonts per a la història de l’educació el cert és que no ens aporten massa informació de la pròpia escola o del seu funcionament. La majoria d’elements que surten a la fotografia no tenen relació amb l’escola concreta on estudiava el nen retratat. Això no obstant, diuen molt del que la societat relaciona amb l’escola, i del valor que aquesta dona a l’escolarització dels seus infants.

Aquestes fotografies no solen guardar-se en arxius històrics ni en els fons fotogràfics de les escoles. Formen part del patrimoni domèstic, de l’àlbum familiar. Actualment podem trobar-ne moltes a Internet, a pàgines web personals, arxius fotogràfics creats a partir de l’aportació dels propis usuaris, o simplement als àlbums familiars.

Aquí teniu una petita mostra d’aquest tipus de fotografia, podeu fer click a cadascuna per ampliar-la:

miniaturaFoto 1. Souvenir Scolaire. Autor: E. Dumersil Marguin Vincennes. Propietari: F. Comas. Sense data (aproximadament 1910).

separador

miniaturaFoto 2. Retrat escolar d’Andreu Comas, curs 42-43. Autor: Foto Martín. Propietari: A. Comas.

separador

miniaturaFoto 3. Retrat de record escolar d’una alumna de l’escola nacional de Montuïri. 1952. Autor: desconegut. Propietari: Guillem Mas.

separador

miniaturaFoto 4. Retrat de record escolar de Magdalena Arjona Garí. Autor: desconegut, propietari: família Bauzà-Arjona.

separador

miniaturaFoto 5. Retrat de record escolar de dues germanes, curs 1942-43. Autor: desconegut. Propietari: Agrupació Fotogràfica d’Algaida.

separador

miniaturaFoto 6. Retrat de record escolar, col.legi Sant Felip Neri (Porreres). Propietari: Bartomeu Garí.

separador

miniaturaFoto 7. Retrat de record escolar de Joana Rubí, dècada dels anys 40. Escola de les Germanes de la Caritat de Santa Maria del Camí. Propietari: J. Rubí.