Escoltar

Formació professional

La Formació Professional, es desenvolupà paulatinament a l’Estat espanyol. Si bé fins ben entrat el s. XX la formació tècnica dels operaris quedava en mans de diferents gremis i associacions, no serà fins al període entre 1924 (Estatuto de Enseñanza Industrial) i 1928 (Estatuto de Formación Profesional) quan s’establiran les primeres disposicions legislatives al respecte. Posteriorment, al 1955 es redacta la Ley de Formación Profesional i el 14 de març de 1974 s’aprova el Decret sobre Ordenación de la Formación Profesional que desenvolupa l’estipulat en matèria de FP per la Ley General de Educación (LGE) de 1970.

Un dels fons fotogràfics més interessant i complets sobre la història de la formació professional a Mallorca és el de l’Escola de Maestria, actualment consultable a l’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears (AMEIB)

miniFoto 1. Interior antiga escola 1934-1965. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 2. Taller de fusteria antiga escola 1934-1965. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 3. Aula de dibuix antiga escola 1934-1965. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 4. Façana antiga escola 1934-1965. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 5. Antiga escola de Maestría. Anys 50. Taller de metall. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 6. Antiga escola de Maestría. Anys 50. Aula de classes teòriques. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 7. Nova escola de Maestría Industrial. 1974. Vista de la façana. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 8. Nova escola de Maestría Industrial. Taller de fusteria. 1989. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 9. Nova escola de Maestría Industrial. Taller d’Administració. 1990. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 10. Museu d'electrònica 1989. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).

separador

miniFoto 11. Sala de màquines i aula taller 1990. Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears. (AMEIB).