Escoltar

Formació de mestres

Les diferents institucions adreçades a la formació del magisteri a les Illes Balears, així com les iniciatives formatives envers aquest col·lectiu impulsades al llarg del segle xx ens han llegat un número més que interessant de fotografies que a hores d’ara tenim localitzades en diferents fons i arxius. Moltes de les imatges de l’Escola Normal femenina i masculina es guarden a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, són imatges de la Normal femenina de les dècades de 1910 i 1920, que reflecteixen activitats realitzades, viatges, obres de teatre, instal·lacions, grups, etc., i de la Normal masculina i femenina durant la dictadura de Franco (en aquest cas, amb moltes fotografies de gimnàstica escolar, endemés de les tipologies esmentades abans).

L’Arxiu de la Puresa guarda també fotografies de la Normal femenina de finals del segle xix i inicis del xx, quan la formació de les dones mestres es duia a terme en el si de la seva institució. Bona part d’aquestes fotografies estan publicades al llibre de Canut i Amorós titulat Maestras y Libros (1850-1912).

Tot aquest llegat es completa amb les imatges localitzades en arxius particulars i a la premsa especialitzada, que sovint publica activitats formatives del magisteri, com cursets de perfeccionament o escoles d’estiu (una selecció de fotografies de les primeres escoles d’estiu estan publicades al llibre titulat Les escoles d’estiu a Mallorca (1968-1996), de Bassa i Oliver), així com amb les fotografies compartides en espais virtuals (Web, facebook, etc.)

miniaturaFoto 1. Alumnes de l'Escola Normal de Balears durant la II República. Autor Josep Vila Coll. Fons família Capellà-Simó.

separador

miniaturaFoto 2. Aula de l'Escola Normal femenina a l'edifici del Consolat de Mar, feta durant la dècada de 1920. Autor Josep Vila Coll. Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears. separador

miniaturaFoto 3. Celebració de la primera promoció de mestres de la Normal femenina en la seva segona etapa (desvinculada de La Puresa), 1917. Autor Josep Vila Coll. Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears.

separador

miniaturaFoto 4. Escenificació feta per alumnes de la Normal femenina de l'obra La Suerte de Isabelita, 1917. Autor Amer. Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears.

separador

miniaturaFoto 5. Esport femení anys 50. Escola Normal femenina ubicada aleshores a l'Institut Joan Alcover. Autor desconegut. Fons Arxiu i Museu d’Educació de les Illes Balears (procedència Institut Joan Alcover).

separador

miniaturaFoto 6. Fotografia feta al pati de l'edifici del carrer Zavellà, representa una imatge de plàstica dalcroziana amb motiu de les Vetllades Artístiques de la Normal femenina de 1915. Autor Amer. Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears.

separador

miniaturaFoto 7. Grup d'alumnes de la Normal femenina l'any 1959. Autor desconegut. Fons Arxiu i Museu d’Educació de les Illes Balears (procedència Institut Joan Alcover).

separador

miniaturaFoto 8. Escola Normal masculina de Balears durant la Dictadura Franquista. Autor desconegut. Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears.

separador

miniaturaFoto 9. Escola Normal masculina de Balears durant la Dictadura Franquista. Autor desconegut. Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears.