Escoltar

Secció Femenina de la Falange

La Sección Femenina, fou creada l’any 1934 per Pilar Primo de Rivera (germana del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera). Aquest organisme, funcionà fins l’any 1977 i tingué com a principal missió la instrucció de les dones en tots els nivells educatius: primari, secundari i universitari. La seva instrucció es basava en la formació religiosa i nacional-sindicalista, així com en la preparació de la dona per al desenvolupament de les tasques de la llar. 

Una important col·lecció de fotografies de la Secció Femenina a Mallorca d’entre 1939 i pràcticament 1972  la podem consultar a l’Arxiu del Regne de Mallorca (ARM). A continuació podeu veure una petita mostra d’aquestes fotografies.

miniFoto 1. Obertura del Consell Provincial de la Secció Femenina a l’alberg de la Victòria (Alcúdia), campament Crucero Baleares. Fotografia realitzada el 25/11/58. Autor desconegut. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).

separador

miniFoto 2. Campament de l’Arenal organitzat per la Secció Femenina (Setembre del 1943). Autor: Josep Vila Coll. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).

separador

miniFoto 3. Campament de l’Arenal organitzat per la Secció Femenina (Setembre del 1943). Autor: Josep Vila Coll. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).

separador

miniFoto 4. Campament de l’Arenal organitzat per la Secció Femenina (Setembre del 1943). Autor: Josep Vila Coll. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).

separador

miniFoto 5. Flechas de la Delegació Local de Pollença. 1938. Autor desconegut. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).

separador

miniFoto 6. Clausura dels cursets de Divulgadores Rurals. Juliol de 1943. Palma de Mallorca. Autor: Josep Vila Coll. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).

separador

miniFoto 7. Cap i instructores del campament Crucero Canarias. 1939. Autor desconegut. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).

separador

miniFoto 8.  Grup de nines del campament Crucero Canarias. 1939. Autor desconegut. Arxiu del Regne de Mallorca (ARM).