Escoltar

Espais i edificis escolars

Dins de l'ampli concepte de la fotografia escolar trobem una sèrie d'instantànies en les que queden immortalitzats els edificis i els espais escolars, però en aquest cas sense aparèixer-hi els principals protagonistes de l'escola -professors i alumnes-. A través d'aquest tipus d'imatges podem recompondre visualment l'espai físic en què es desenvolupa el procés d'ensenyament-aprenentatge, en un lloc concret i un moment determinat de la història. D'aquesta manera, les dimensions, la forma i estructura d'un edifici; la distribució d'espais a l'aula i tots els elements visibles; les obres d'ampliació o remodelació realitzades; i/o altres molts elements propis del que seria l'espai físic pròpiament dit de l'escola quedarien retratats en una imatge que, de manera molt freqüent, es conserva en els arxius de les escoles, col·leccions i fons fotogràfics localitzats a Mallorca, així com també en arxius generals com el de l’Administració.

Així mateix, aquest tipus de fotografies a vegades es publicaven a la premsa escolar de l'època (diaris, revistes, butlletins o anuaris) com un mecanisme de distinció que permetia mostrar unes bones instal·lacions, uns espais exteriors amplis, unes aules amb uns recursos determinats o la inversió en remodelacions i millores.

Aquí teniu una petita mostra d’aquest tipus de fotografia, podeu fer click a cadascuna per ampliar-la:

miniaturaFoto 1. Fotografia de l'aula destinada a la secció de pàrvuls del Col·legi Beat Ramon Llull, curs 57-58. Autor: desconegut. Publicat a: Anuari del Col·legi Beat Ramon Llull, curs 57-58.

separador

miniaturaFoto 2. Fotografia d'un racó de la cambra de bany del Liceu Espanyol. Autor: desconegut. Publicat a: Semilla. Òrgan Oficial del Liceo Español, nº 1, agost / setembre de 1944.

separador

miniaturaFoto 3. Composició fotogràfica de les obres i les reformes dutes a terme al Col·legi Beat Ramon Llull. Autor: desconegut. Publicat a: Anuari del Col·legi Beat Ramon Llull, curs 65-66.

separador

miniaturaFoto 4. Edifici en construcció de l’Escola Graduada, 1909. Autor desconegut. Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament de Palma.

separador

miniaturaFoto 5. Edifici de l’Escola Graduada de Palma abans de ser enderrocada, 1970. Procedència: Arxiu particular d’Antoni Salas.

separador

miniaturaFoto 6. Aula escolar de l’edifici de la Misericòrdia de Palma. (c. ??). Autor: J. Truyol Arxiu del Consell de Mallorca.

separador

miniaturaFoto 7. Aula de l’escola pública Llevant d’Inca durant la II República. Autor desconegut. Arxiu i Museu d’Educació de les Illes Balears.

separador

miniaturaFoto 8. Aula escolar de Sant Joan durant la II República. Autor Mascaró (Maria de la Salut). Arxiu General de l’Administració.

separador

miniaturaFoto 9. Aula de l’escola unitària de nines “Ses Marjades” de Sóller acabada de construir l’any 1932, durant la II República. Autor desconegut. Arxiu General de l’Administració.

separador

miniaturaFoto 10. Edifici escolar de Selva, II República. Arxiu General de l’Administració.