Escoltar

L'Escoltisme

L’Escoltisme i el Guiatge, termes amb els què es coneix als territoris de parla catalana el moviment internacional dels Boy i Girls Scouts, ha tingut a les Balears una presència important al llarg del segle xx. Just sis anys després del primer campament escolta dirigit per Sir Robert Baden-Powell, el bisbe de Mallorca, Pere Juan Campins creava l’any 1913 una organització escolta catòlica que anomenà Al·lots Guaites, i que es va difondre per molts de pobles. A excepció de l’etapa que va des de  l’inici de la Guerra Civil fins a mitjans dels anys cinquanta del segle xx no ha deixat d'haver-hi a les Balears grups escoltes.

De les activitats dels grups escoltes han quedat nombrosos testimonis gràfics que es troben molt dispersos entre nombroses col·leccions particulars. També podem localitzar fotografies d’aquest moviment en algunes publicacions com Explorador Mallorquín (1913-19), anuaris escolars, revistes il·lustrades o llibres que reprodueixen fotografies antigues de distints pobles.

Una àmplia recopilació de fonts fotogràfiques sobre activitats escoltes la trobem al llibre MARCH MANRESA, M.; SUREDA GARCIA, B. 50 anys d’escoltisme a Mallorca, 1956-2006. Palma de Mallorca: Di7 Edició, 2006.

miniFoto 1. Exploradors de Sóller amb banda de música, 1917. Autor Josep Segura. Publicada a: CERDÀ MARTÍN, M: L´Escoltisme a Mallorca (1907-1995). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

separador

miniFoto 2. Portada de Explorador Mallorquín de novembre de 1914. Arxiu MEGM, cedit per JM Magrinyà.

separador

miniFoto 3. Sortida de Clan a Na Burguesa. A.E. femení Reina Constança 1962, cedida per Neus Pujol. Fons Miquel March.

separador

miniFoto 4. A.E. Femení Reina Constança, 1962, sortida Clan a Galatzó, cedida per Neus Pujol. Fons Miquel March.

separador

miniFoto 5. Sortida del A.E. femení Reina Constança amb uniforme, 1963, cedida per Neus Pujol. Fons Miquel March.

separador

miniFoto 6. Missa a la trapa, colla Weyler, Clan Pius XII 1961, cedida per Josep Sabater. Fons Miquel March.

separador

miniFoto 7. Racó de patrulla Falcons de la secció Pius XII, anys 60, cedida per Miquel March. Fons Miquel March.

 

 

 

 

separador

miniFoto 8. Pàsqua 1975. Font de l'Ofre. Sortida conjunta A.E. Ramon Llull Palma i Fco. Pareja, Ciutadella. Cedida per V. Quadrado. Fons Miquel March.

separador

miniFoto 9. Una garba del esplet de al·lotes guies de Sant Josep Obrer, 1960. Cedida per Paco Moyà. Fons Miquel March.

separador

miniFoto 10. Passes Nadal, 2003. A.E. Eladi Homs, cedida per Jordi Forteza-Rei. Fons Miquel March.