Escoltar

Les col˛nies d'estiu

Les colònies d'estiu, organitzades des de l'escola o per altres associacions, han estat una activitat educativa molt freqüent des de finals del segle xix. Les colònies escolars a Balears tenen els seus inicis l’any 1893 per iniciativa del regent de l'Escola de Pràctiques adjunta a l'Escola Normal de mestres, Miquel Porcel, i finançament de la Diputació de Balears. A partir d'aquesta primera experiència, des de 1901, les colònies escolars continuaren fent-se de forma ininterrompuda a Mallorca i Menorca, subvencionades per la Diputació de Balears, fins l’any 1936. L’any 1905, quan ocupava l’alcaldia de Palma el metge Jaume Font i Monteros, l’Ajuntament d’aquesta ciutat també va organitzar les seves colònies escolars. L’any 1910, l’Ajuntament de Maó també inicia l’organització de colònies escolars. La realització d'aquestes activitats educatives va continuar fins al final de la II República. Amb la instauració del règim franquista l’organització de colònies va ser substituïda per les activitats de les organitzacions infantils i juvenils del Règim. A finals del franquisme, l’any 1968, al mateix temps que s'iniciaven les Escoles d'Estiu, l'Obra Social de la Caixa de Balears reprenia amb la tradició iniciada abans de la guerra organitzant colònies d'estiu per a nins i nines a la residència de Can Tàpera de Mallorca. Els anys següents foren diverses les institucions que organitzaren colònies d'estiu. A més de la Caixa, feren colònies la companyia elèctrica GESA, la Comissió d’Infància i Adolescència del Bisbat de Mallorca, el Grup Jovent de Pollença; a Menorca, el Centre d'Acció Catòlica de Maó, i a Eivissa, Càritas Diocesana, entre d'altres grups i associacions. Al mateix temps en els primers anys de la transició democràtica, organitzades per la Direcció Provincial del MEC, es feren colònies escolars a distints indrets de les Balears. Aquestes Colònies Escolars dels primers anys de la transició, a partir de 1976, eren organitzades i dirigides per mestres que actuaren també de monitors i anaven dirigides als nins i nines dels centres públics

Les fotografies de les primeres colònies escolars organitzades per la Diputació Provincial de Balears es poden trobar a l'Arxiu General del Consell de Mallorca (AGCM). També es poden trobar fotografies de les colònies escolars de les primeres dècades del segle xx a alguns arxius municipals com els de Maó o de Palma. Alguna colònia específica ens ha deixat també fotografies interessants, com per exemple la que organitzà l’Escola Normal l’any 1935 a Porto Colom, la memòria de la qual, incloent-hi fotografies, es pot consultar a l’Arxiu històric de la UIB (AHUIB). Les fotografies de les Colònies d'Estiu que a partir del 1968 va organitzar la Caixa de Balears a Can Tàpera es poden veure a l'Arxiu de la Caixa de Balears “Sa Nostra”. Per altre, les fotografies de les colònies escolars organitzades per la Direcció Provincial del MEC a partir de 1976 i en anys posteriors es poden trobar a l'Arxiu i Museu d’Educació de Balears (AMEIB)

També trobem fotografies de colònies a revistes il·lustrades i a la premsa en general.

miniFoto 1. Colonia escolar provincial del Puerto de Sóller (1918). Director: Antonio Salom; auxiliares: Ramón Tomás y Gabriel Coll. (AGCM).

separador

miniFoto 2.  Colonia escolar provincial del Puerto de Sóller (1919). Director: Antonio Salom; auxiliares: Ramón Tomás y Lorenzo Barceló (AGCM).

separador

miniFoto 3.  Colonia escolar provincial del Puerto de Sóller (1925). Director: Juan Capó. (AGCM).

separador

miniFoto 4.  Colonia escolar provincial. Puerto de Sóller (1927) Director: Juan Capó. (AGCM).

separador

miniFoto 5.  Colònia de nines dirigida per la mestra Paula Cañellas, 1912. Fotografia publicada a Vida Isleña (setembre de 1912).

separador

miniFoto 6.  Colònia 1974. Arxiu Fundació Sa Nostra.

separador

miniFoto 7.  Colònia 1972. Arxiu Fundació Sa Nostra.

separador

miniFoto 8.  Colònia 1972. Arxiu Fundació Sa Nostra.

separador

miniFoto 9.  Colònia de Selva 1976. AMEIB.

separador

miniFoto 10.  Visita al Castell de Bellver a Palma. Davant l’entrada del castell mentre es negociava poder entrar amb la bandera de Mallorca, que ha més estava hissada a la torre de l’homenatge, es diferencien clarament les nines amb gorra blanca i els nins blava. Colònia de Selva 1977. AMEIB.

separador

miniFoto 11.  Alumnat i monitora a l’aula taller de plàstica. Contrasta la feina que estan realitzant tos els alumnes amb l’informatitzat de distribució de pupitres, l’ambient distès i amb un tocadiscs, previsiblement escoltant música. Colònia de Seva 1978. AMEIB.

separador

miniFoto 12.  “L’hora del adéus” Acta final de la cloenda, amb presencia de familiars i amb els monitors mesclats entre els alumnes cantant. Colònia de Selva de 1976. AMEIB.