Escoltar

XXI Jornades d'història de l'educació. "Imatges de l'escola, imatge de l'educació"

Distribució de comunicacions per seccions

separador

Secció 1. L'escola imaginada

(dijous 27 de novembre de 09:30 a 11:00 h.)

 • DURÁN MANSO, Valeriano: El aula rompe con la censura en Hollywood: el caso de 'La calumnia'
 • JAUME CAMPANER, Miquel: La imatge de l'escola a les cançons infantils expressada en nou metàfores
 • PRUNERI, Fabio: “Che cosa hai fatto a scuola?” La rappresentazione del tempo a scuola nel cinema italiano

Secció 2. L'escola recordada

(dijous 27 de novembre de 11.30 a 13:00 h.)

 • BARCELÓ, Gabriel; RABAZAS, Teresa: La escuela en Mallorca durante el franquismo, una aproximación a través de las memorias de prácticas del «Fondo Romero Marín»
 • BROULLÓN LOZANO, Manuel Antonio: Memorias filmadas: vigencia de una escuela cinematográfica en Víctor Erice
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere; GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; COMAS RUBÍ, Francisca: La fotografia en els llibres commemoratius dels centres escolars (1939-1975)
 • GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; COMAS RUBÍ, Francesca; FULLANA PUIGSERVER, Pere: La «construcció» del record escolar a través de la fotografia: «desconstrucció» de dos anuaris col·legials
 • GURRERA LLUCH, Montserrat: Imatge de l’educació als col·legis de l’elit a Catalunya a mitjan segle XIX. El cas del Col·legi Valldemia
 • LLINÀS FERRÀ, Bartomeu; SUREDA GARCIA, Bernat: L’escola de vacances: la memòria gràfica de les colònies escolars de la Transició democràtica a les Illes Balears

 • MOTILLA SALAS, Xavier, GELABERT GUAL, Llorenç: La fotografia escolar i educativa a l’inici de la premsa il·lustrada a la Mallorca entre els segles XIX i XX

 • MOTILLA SALAS, Xavier; GELABERT GUAL, Llorenç: Fotoperiodisme, revistes il·lustrades i educació a Mallorca (1917-1936)

 • PADRÓS TUNEU, Maria Núria; COLLELLDEMONT PUJADAS, Eulàlia; PRAT VIÑOLAS, Pilar: Mostrar o vendre idees pedagògiques: l’anàlisi de films propagandístics d’inicis de segle XX

 • SUREDA GARCIA, Bernat; BARCELÓ BAUZÀ, Gabriel: L'escola divulgada pel franquisme: el fons fotogràfic de l'Agència EFE

Secció 2. L'escola recordada

(dijous 27 de novembre de 16.00 a 17:30 h.)

 • ALBERTÍ GENOVART, Benet Andreu: Educar en llibertat. L'escola Blat a Eivissa (1970-1977)
 • ALZINA SEGUÍ, Pere Jaume: «Mi historia»: diaris escolars durant la guerra civil a l'illa de Menorca
 • CANDEIAS MARTINS, Ernesto: As narrações dos professores na memória educativa portuguesa durante o Estado Novo e depois de 1974 (Histórias de vida de professores aposentados)
 • CID FERNÁNDEZ, Xosé Manuel; DIÉGUEZ SANS, Núria: Els quaderns escolars de la mestre Rosa Pons i Fabregas, testimoni de una nova pedagogia en escoles gallegues i catalanes
 • FATSINI I MATHEU, Esther: Recordar l’escola, transformar l’escola?
 • MANASSERO-MAS, Maria-Antonia; VÁZQUEZ-ALONSO, Ángel: El papel de los instrumentos antiguos de laboratorio en la historia de la educación científica: el caso de la electricidad en el Instituto Balear
 • MATAS PASTOR, Joan Josep: L'Escola Universitària de formació del professorat de l'EGB Alberta Giménez a través dels llibres d'actes i les fonts orals (1973-1994)
 • MAURI MEDRANO, Marta: El Flecha. La politización de la infancia durante el franquismo
 • MIRÓ MONTOLIU, M. Isabel: La imatge de l'escola del CENU segons la premsa de l’època
 • TORNAFOCH YUSTE, Xavier: Escoles i educació en l'obra de Ryszard Kapuchinski (1932-2007)

Secció 3. L'escola pensada

(dijous 27 de novembre de 18:00 h. a 19:30 h.)

 • COSTA RICO, Antón; BOLAÑO AMIGO, María Eugenia: Castelao: nenos, sociedade e educación. Denuncia e patria soñada na Galicia dos anos vinte
 • DOMINGO PEÑAFIEL, Laura: Aproximació a l'anàlisi conceptual de l'Escola Rural
 • ESTEVE, Josep-Joaquim; GELABERT, Llorenç: L’ideal d’ensenyament musical a Mallorca (1874-1923): una qüestió social més que legal
 • RUIZ JAUME, Maria de les Neus: José María Eyaralar Almanzán: l'entusiasta amor per l'educació
 • SAMBOLA ALCOBÉ, Rosa: L'Escola Nova a Europa: un moviment complex i heterogeni
 • VILANOU TORRANO, Conrad; CARREÑO AGUILAR, Antonieta; ESTERUELAS TEIXIDÓ, Albert: Entre Berlín i Londres: imatges metropolitanes en l’ideal educatiu de Joan Crexells

Secció 4. Història de l'Educació

(divendres 28 de novembre de 10:00 a 11:30 h.)

 • BARCELÓ BAUZÀ, Gabriel; SUREDA GARCIA, Bernat: La xarxa com a eina per a la recerca de fonts fotogràfiques per a una història de l’educació
 • COMAS RUBÍ, Francisca; FULLANA PUIGSERVER, Pere; GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara: El retrat escolar, aproximació a un subgènere iconogràfic
 • FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel; AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen: Repressió de Normalistes i renovació/involució pedagògica
 • GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; FULLANA PUIGSERVER, Pere; COMAS RUBÍ, Francesca: Premsa escolar i fotografia: inventari i consideracions inicials acotades a la Mallorca del franquisme
 • GRANA GIL, Isabel Maria: El Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla: testigo de la depuración franquista del profesorado normalista
 • LAUDO CASTILLO, Xavier; GARCIA FARRERO, Jordi; ESTERUELAS TEIXIDÒ, Albert: Caminar la història: la pedagogia de la reiteració
 • LONGÁS LACASA, María Ángeles: Las fuentes documentales para el estudio de los espacios docentes de la Universidad de Mallorca en el siglo XVIII
 • MARTÍN LÓPEZ, Alicia: La imagen de la educación contemporánea a través del teatro en el ámbito universitario: aproximación y propuesta didáctica
 • PAYA RICO, Andrés; ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Pablo: Ús professional i possibilitats docents de les xarxes socials a la història de l’educació. «Histoedu»: un espai de col·laboració científica
 • PESCADOR VENTOSA, Miquel: Visual thinking i Pensament visual a l’aula

 

logos