Escoltar

L'escoltisme: cent anys d'un projecte educatiu jove (1907-2007)

L’escoltisme fou creat pel militar anglès Sir Robert Baden-Powell i la seva muller lady Olave. Les seves idees coincidien amb les d’altres educadors que proposaven un canvi en els models educatius escolars i defensaven la importància de l’activitat, del treball en petit grup, de la formació de la personalitat, de l’atenció individualitzada i del progrés personal.

Textos

 • Miquel March Manresa
 • Bernat Sureda Garcia

Recuperació i selecció d'imatges:

 • Miquel March Manresa
 • Josep Sabater Manresa

Projecte i direcció

 • Grup d’Estudis de Història de l’Educació de la UIB

Amb la col·laboració de

 • Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Bibliografia

 • CERDÀ MARTÍN, M: L´Escoltisme a Mallorca (1907-1995). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 • MARCH MANRESA, M.; SUREDA GARCIA, B.: 50 anys d’escoltisme a Mallorca, 1956-2006. Palma de Mallorca: Di7 Edició, 2006.
 • MOVIMENT ESCOLTA I GUIATGE DE MALLORCA, Concerses sobre l’escoltisme. 25 anys d’Escoltisme a Mallorca, Palma, 1981.
 • SUREDA GARCIA, B.; MARCH, M.: “La reforma educativa de l’escoltisme mallorquí de finals del seixanta i la formació de caps”. A: XVI Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans: La renovació pedagògica. Girona: CCG Edicions, 2003. pàgs. 331-344.
 • SUREDA GARCIA, B.; MARCH, M.: “De la secció unitària a les unitats de ràngers i pioners i la renovació pedagògica de l’escoltisme mallorquí, (significació i antecedents)”. A: XVI Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans: La renovació pedagògica. Girona: CCG Edicions, 2003. pàgs. 345-355.

 

img_representativa

 

img_representativa

img_representativa

img_representativa

 

img_representativa