Escoltar

L'Escola de Pràctiques. 175 anys d'història

Aquesta exposició és un recorregut al llarg de 175 anys d’història de l’Escola de Pràctiques de Palma. Des dels seus inicis fins a la desaparició de les escoles normals, l’Escola de Pràctiques ha viscut una llarga història, sempre lligada a la formació del magisteri, a la innovació metodològica i a la renovació pedagògica.

Ara fa 175 anys que l'Ajuntament de Palma, a l'espera de poder crear un Seminari o Escola Normal per a la formació de mestres, va establir dues escoles lancasterianas per servir com a escoles model, on els futurs mestres puguin realitzar les seves pràctiques. Aquestes escoles es van situar en els antics convents del Carme i de Sant Francesc. L'any 1842 es va crear l'Escola Normal masculina de Balears, mentre la escola lancasteriana de l'antic convent de Sant Francesc es convertia oficialment a la seva escola de pràctiques.

Des dels seus inicis fins a la desaparició de les escoles normals, l'Escola de Pràctiques, a partir de 1872 també femenina, ha viscut una llarga història, sempre lligada a la formació del magisteri, a la innovació metodològica ia la renovació pedagògica.