Projectes i contractes

  • EDU2017-82485-P - "Cultura y prácticas escolares en el siglo XX", 2018-2020. Investigador principal: Francisca Comas Rubí; Bernat Sureda Garcia. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Projecte.