Projectes i contractes

  • "La pràctica escolar a Menorca durant el Franquisme", 2017-2018. Investigador principal: Gabriel Barceló Bauzà. Ajuts a la Recerca. Consell Insular de Menorca. Projecte.
  • "Què es aprendre a la universitat? L'autoreflexió fenomenològica dels estudiants com a instrument de canvi i millora docent", 2017-2018. Investigador principal: Sara González Gómez. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.