Projectes i contractes

  • "La pràctica escolar a Menorca durant el Franquisme", 2017-2018. Investigador principal: Gabriel Barceló Bauzà. Ajuts a la Recerca. Consell Insular de Menorca. Projecte.