Participació en congressos

  • Fullana Puigserver, Pere. , "'La reacció de la dreta i el món catòlic davant les revolucions de 1917 a Espanya i a Mallorca (1917-1923)'". "II Jornades d'Història del moviemnt obrer a Mallorca. El moviment obrer i les revolucions europees del 1917", Palma, Espanya, 2018. Ponència.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "'Transparencia, protección de datos y acceso en archivos de la Iglesia'". "XI Jornadas Técnicas de archiveros de la Iglesia", Madrid, Espanya, 2018. Presentació comunicació.