Altres publicacions

  • Capellà Simó, Pere; Camarero Roca, Mª Lluïsa. , "La Companyia de l'Eden-Bébé", La fàbrica Lehmann. Un pulmó creatiu a l'Esquerra de l'Eixample. Espanya, 2017. Capítol de llibre.